Avangardshop.bg гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Купувача посредством попълнени заявки за регистрация.

Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Avangardshop.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за цели на директния маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия, Купувачът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от avangardshop.bg услуги.

Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до avangardshop.bg на адрес или e-mail посочени в страницата за Kонтакти.