Условия за ползване на Уеб сайта

Определения

„Уеб сайт” означава уеб сайтът www.avangardshop.bg, включително базата данни, дизайнът, текстът, изображенията, графиката и цялото останало съдържание на всички уеб страници в него, както и резултатите от търсения, всички домейни, свързани със сайта и всички софтуерни продукти и технологии, които са част от сайта.

Уеб сайтът www.avangardshop.bg и цялото му съдържание принадлежи, функционира и се публикува от "Авангард бг” ООД , ЕИК: BG 204 482 090

Съгласие с условията за ползване на Уеб сайта

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.

"Авангард бг” ООД си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

Авторски права

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, бази данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са собственост на "Авангард бг” ООД  и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на "Авангард бг” ООД и/или на неговите партньори е забранено. "Авангард бг” ООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред.

Ограничение на отговорността

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.

Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно "Авангард бг” ООД  и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

"Авангард бг” ООД не може да гарантира, че:

"Авангард бг” ООД  не носи отговорност за съдържанието на статии, публикувани на www.avangardshop.bg . Статиите изразяват личното виждане, мнение и оценка на техните автори. В случай че  някоя статия съдържа предложения и съвети, то "Авангард бг” ООД по никакъв начин не гарантира практическата им приложимост и не носи отговорност за резултатите от тяхното прилагане. Изразените в тези статии мнения, оценки, изводи, анализи, съвети, препоръки, и др.под. по никакъв начин не отразяват официалното становище на "Авангард бг” ООД  с оглед на поместената в тях информация. Публикуването на подобни статии на  www.avangardshop.bg  не означава, че "Авангард бг” ООД одобрява, поддържа или се съгласява с тяхното съдържание.

Забранено използване

Уеб сайтът не може да бъде използван за:

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

Други

"Авангард бг” ООД си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.

"Авангард бг” ООД  може да изпраща електронни съобщения на потребителите на този Уеб сайт във връзка със своите продукти и услуги, освен в случаите, в които потребителите са заявили изрично, че не желаят да получават подобни съобщения.

Настоящите Условия съдържат всички условия на договора между Вас и "Авангард бг” ООД относно ползването от Ваша страна на Уеб сайта.Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.